Anleggene

Hva er det de kara driver med?

Stinettet. Herser vi fra Ringsaker seterveg opp Fusjeberget.

1. Stiene.
I et område på ca. 200 km2 er det nå (i 2018) ca. 280 km med stier som er ryddet og merket. 


Vår oppgave nr. 1 er å holde alle disse stiene ved like.

Vi har delt opp stinettet i roder og forsøker å  finne stifaddere til hver rode.
Vi mangler mange.
I mellomtida må dugnadsgjengen, som har opparbeidet stiene, prøve å rekke over vedlikeholdet der det mangler stifadder.  

2.Forbedringer av stiene.
Mange steder har vi drenert, bygd bruer, laget gjerdeklyv og lagt myrlemmer over blauthøl og myr. Dette er noe vi stadig prøver å forbedre. 

3. For å lette vedlikeholdet
har vi jevnet ut kuler og hjulspor i mellom 50 og 60 km med gamle ferdselsårer så tilveksten der kan klippes med klippemaskin. Vi har nå bra med ryddeutstyr som letter arbeidet. Det ville vært uoverkommelig å klare alt sammen med bare håndredskap. 

Stier for rullestol. 
Vi har planert og påført toppdekke på 11 km bynære stier så forflytningshemmede kan kjøre med rullestol. (Eget prosjekt støttet av Husbanken og med ca. 1000 timer lokal dugnadshjelp i 2006).

5.Kulturminnesti nr 1.
Ca. 60 oppslag langs Mjøsa og Moelva viser hvordan Elva som energikilde og Fjorden som transportåre har bidratt til  framveksten av Moelv. Kulturminnesti nr. 1 er 3,4 km lang og går fra Moelv brygge til elveosen og oppover langs Moelva til øvre Fossbrua. De slitte plakatene er planlagt skiftet ut i 2018.

6.Spesielle trivselstiltak.
a) Oppslag.
Langs stiene er det satt opp ca 200 laminerte A4-plakater med kunnskap om geologi, flora, fauna og lokal historie. Vi har laget over 500.

b) Parkering
Der sti krysser bilveg har vi anlagt 31 nye, små parkeringsplasser ved gode startpunkter for turer, særlig til koiene og utsiktspunktene.

c) Sitteplasser.
Det er satt ut ca. 170 sitteplasser på fine kvilesteder og utsiktspunkter.

d)Badeplasser.
Vi har lagt til rette for bading i 2 skogstjern. Begge plassene  har båt. 

e) Utsiktstavler.
Vi har satt opp utsiktstavler på de 4 fineste utsiktspunktene. Der kan du lese hva du ser, hvor stedene ligger og hvor langt det er dit.

1.Husvære
Vi har satt opp 4 laftekoier. De er plassert slik at alle i midtre-Ringsaker kan gå til den nærmeste koia hjemmefra, og avstanden mellom koiene passer for små bein og innbyr barnefamilier til "hytte-til- hytte"- turer i nærturmiljøet. Alt er gratis. God tur! 
Koie nr. 1 var ferdig på den gamle husmannsplassen Kolosvea i 2013.  Moelvs område.
 
Koie nr. 2 ved Ellevsæterdammen ble åpnet i 2014. I Nærosetrunden.

Koie nr. 3 ved Rønningen i Vardåsen ble åpnet i 2015.   I Rings område.

Koie nr. 4 ligger ved Langtjernet i Veldre. Den var ferdig høsten 2016


7. Tilrettelegging for barn.  Lekeplass i skogen.
Visjonen er at det skal være så morsomt å gå på tur at barna vil be foreldrene om å bli med til skogs. Vi har derfor anlagt en lekeplass med mange aktivitetsmuligheter ved koia på Kolosvea. Den ble åpnet i august 2016 og er blitt meget populær. Der er nesten alltid folk. Skoleklasser og barnehager oppsøker plassen, og mange familier feirer barnas gebursdager der.  
 

Koierundene

Oppgaver framover.
Høyeste prioritet er alltid å holde ved like alt som er skapt. Hvis vi har krefter og penger til mer tar vi et skritt videre for å nærme oss visjonen.
Hvor mye vi rekker, avhenger alltid av hvor mange som vil bidra.
Vårt første ønske er at nok hjelpere melder seg som "stifaddere", slik at gjengroing blir hindret uten at anleggsgruppa forøvrig må bruke all tida til det.
Dernest ønsker vi noen flere i anleggsgruppa. Medlemmene der bruker mer tid, men en blir med bare når det passer inn i sitt øvrige program. Vi skal jobbe uten press og stress, og vi har ingen tidsfrister.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Reidunn Ødegaard | Svar 26.01.2015 10.26

Hei. Var spent på hvor koia på Vardåsen skulle bygges i sommer. Fant svaret på nettsiden nå: ved Rønningen. Så fint for meg som bor i Næroset! Tusen takk!!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.08 | 12:54

Jeg har noen slektninger i Amerika som gjerne ville ha sett bildet av Tolvsteinene. Er det mulig for dere å sende det dere har på sidene om naturlosturer?

...
03.02 | 18:20

Det kan vi gjøre når koia blir ferdig, forhåpentligvis tidlig på sommeren.

...
26.01 | 11:12

Forslag: Legg en lenke under teksten "Tur Nr. 9: Vardåsen - Kinde" til min artikkel om denne turen: http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kjeldearkiv:Vard%C

...
26.01 | 10:26

Hei. Var spent på hvor koia på Vardåsen skulle bygges i sommer. Fant svaret på nettsiden nå: ved Rønningen. Så fint for meg som bor i Næroset! Tusen takk!!

...
Du liker denne siden